Zdravotně benefitní regionálně - specifické kozí mléko

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělské družstvo Jeseník
Registrační číslo: 16/002/16210/671/000010
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Projekt spolupráce řeší zavedení inovativních přístupů v low input chovu dojených koz ve specifických regionálních podmínkách podhorské pastvy na farmě s produkcí specifických, regionálních mléčných produktů. Spolupracujícím subjektem v projektu byla společnost MILCOM a.s.

Cílem zbudování moderního oplůtkového areálu, inovací systému a technologie péče o něj a zlepšení napájení zvířat bylo zlepšit welfare zvířat a následně tak podpořit kvalitu produkovaného syrového mléka. K těmto inovacím byly souběžně v rámci spolupráce provedeny analýzy současného stavu a navrženy, vypracovány a doporučeny zlepšené přístupy k péči o zdraví zvířat a jejich reprodukci, zejména kontrolu mléčné žlázy a tím kvalitu produkovaného mléka jako suroviny, které se projevuje možností zvýšit přidanou hodnotu v navazující zpracovatelské mlékařské technologii.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 738 045,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 752 955,00 Kč
 
Celková částka: 1 491 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena