Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: ZD Klenovice na Hané
Registrační číslo: 16/002/16210/671/000044
Zahájení projektu: 20. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Předmětem inovativního projektu bylo pořízení sklízecího samochodného stroje pro cukrovku HOLMER Terra Dos T-4, který přinese lepší kvalitu sklizně cukrovky a dále menší utužení půdy při sklizni. To by se mělo následně projevit na kvalitě a výnosech následné plodiny, kterou je jarní ječmen. Po zkušebním provozu bylo ve spolupráci s firmou Agrotest fyto, s.r.o. zjištěno, že nově pořízený stroj splnil všechny předpoklady, pro které byl pořízen a to

- Rychlejší a kvalitnější sklizeň i v horších podmínkách
- Kvalitnější ořez a vyorávání bulev
- Snížení počtu přejezdů a z toho vyplývající menší utužení půdy
- Lepší rozdrcení řepného chrástu a jeho následné rovnoměrnější zapravení do půdy jedním přejezdem
- Vytvoření lepších podmínek pro následující plodinu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 251 469,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 317 156,00 Kč
 
Celková částka: 6 568 625,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena