Inovace tvarohových výrobků

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Madeta a.s.
Registrační číslo: 16/003/16220/231/000048
Zahájení projektu: 22. 5. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavními cíli projektu je inovace a rozšíření sortimentu výrobků na bázi tvarohu v závodě MADETA Jindřichův Hradec. Cílem je vývoj nového výrobku tvarohového delaktózovaného dezertu a jeho výrobního postupu a dále inovace výrobních postupů, především balení a obalu i pro stávající sortiment tvarohového programu závodu tak, aby byla prodloužena doba trvanlivosti výrobků.

Hlavním výstupem projektu i nový výrobek na bázi delaktózovaného tvarohu a jeho nový obal, přičemž výrobek se vyznačuje významně delší dobou trvanlivosti ve srovnáním s jinými konkurenčními výrobky. Velmi významným výstupem projektu je dále zlepšení kvality stávajících produktů tvarohového programu a především prodloužení doby jejich trvanlivosti. Výstupem, který předcházející výstupy umožňuje je instalace nových částí výrobní linky a to především v úseku balení.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 125 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 37 875 000,00 Kč
 
Celková částka: 75 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena