Modernizace linky na výrobu tyčinek s ovocnou složkou

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
Registrační číslo: 15/001/0421b/120/000622
Zahájení projektu: 2. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

V rámci dotací z Programu rozvoje venkova byl podpořen projekt modernizace linky na výrobu müsli tyčinek ve společnosti Ekofrukt Slaný. Po realizaci projektu je žadatel schopen vyrábět tyčinky (z ovoce a suchých plodů) i oblého tvaru, protože do té doby všechny jeho vyráběné tyčinky byly ploché. Tím splnil požadavky zákazníků na tento tvar výrobku. Dále je schopen vyrábět tyčinky potahované různými druhy ovocných past (zvyšuje se podíl ovoce ve výrobku). Zakoupením nového zařízení na pokládání hmoty zároveň zprovoznil druhou plnohodnotnou výrobní linku. V průběhu realizace projektu došlo také k modernizaci prodejních prostor v areálu společnosti, kde se prodávají vlastní výrobky. Nákupem snímače čárových kódů získal žadatel možnost okamžitě zadávat do svého informačního systému údaje o surovinách použitých na výrobu potravinářských výrobků, a též se zlepšila zpětná dohledatelnost jednotlivých použitých surovin.

 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 944 010,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 963 082,00 Kč
 
Celková částka: 1 907 092,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena