Sdílení sklízecí mlátičky

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Pavel Háša
Registrační číslo: 18/007/1631a/120/000070
Zahájení projektu: 8. 10. 2019
Ukončení projektu: 28. 10. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu spolupráce byl nákup a společné využívání sklízecí mlátičky MASSEY FERGUSON spolupracujícími subjekty při sklizni zemědělských plodin(obiloviny, luskoviny, traviny, jetele), které nyní mohou být sklizeny včas a v odpovídající kvalitě a následně pak využity pro potřeby farmy a nebo prodávány ostatním farmářům či obchodním firmám. Dosažení cíle bylo uskutečněno nákupem nové sklízecí mlátičky v rámci programu spolupráce.

Hlavní výsledky projektu – nová sklízecí mlátička pro sklizeň plodin rostlinné výroby, udržení pracovního místa na venkově, udržení mladého člověka (společník) v zemědělství, nezávislost ve sklizni zemědělských plodin, lepší kvalita sklizené produkce. Oba ze spolupracujících subjektů jsou mladými zemědělci do 40 let a realizací projektu došlo ke zvýšení pravděpodobnosti jejich udržení na venkově.

Hlavní výstupy a doporučení – nezávislost a soběstačnost ve sklizni zemědělských plodin. Doporučení – včasná a řádná příprava projektové dokumentace a projektu.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 785 862,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 801 738,00 Kč
 
Celková částka: 1 587 600,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena