Inovativní řešení stáje pro chov KBTPM a výkrm býků

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: VÚCHS Rapotín, s.r.o
Registrační číslo: 16/002/16210/671/000014
Zahájení projektu: 18. 1. 2017
Ukončení projektu: 15. 3. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Cílem projektu bylo zvýšit živočišnou produkci, zvýšit výnosy za odchovaná telata, za skot ve výkrmu a za prodej jatečných krav. K jeho realizaci vedla potřeba zavést do praxe inovativně koncipovanou technologii střídavého ustájení různých kategorií skotu masných plemen v jednom objektu a maximálně celoročně využívat plochu stáje.

Rekonstruovaná stáj splňuje všechny požadavky z hlediska welfare a mikroklimatických podmínek pro chov krav BTPM a výkrm býků. Tato inovace v ustájení se odrazila na zlepšení parametrů zdraví jak krav, tak i odchovávaných telat. Při druhé fázi provozního šetření bylo také prokázáno zvýšení průměrných denních přírůstků, a tím i zlepšení ekonomiky výkrmu skotu. Nová stáj byla vybavena systémem na sledování pohybové aktivity – SEWIO, prostřednictvím něhož lze provádět monitoring ustájených zvířat a realizovat etologická pozorování.

Dalším - ekologickým - aspektem byla potřeba snížení emisí amoniaku a zlepšení živinové hodnoty organických hnojiv. V rámci realizace byl zaveden metodický postup aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv ve stáji.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 019 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 080 500,00 Kč
 
Celková částka: 6 100 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena