Inovace v rostlinné výrobě

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: ZAS Bečváry a.s.
Registrační číslo: 16/002/16210/120/000016
Zahájení projektu: 19. 1. 2017
Ukončení projektu: 15. 12. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

V poloprovozních pokusech bylo ověřováno hluboké zpracování půd dlátovým kypřičem se semi-parabolickými slupicemi v aridních podmínkách na pokusných rostlinách v návaznosti na pěstování cukrovky, kde budou nové stroje využívány. Ze získaných výsledků vyplývá, že došlo ke zlepšení půdní struktury při pěstování širokořádkových plodin a ke zlepšení proti erozních opatření. Zejména objemová hmotnost půdy byla vyhodnocena u dlátového kypření jako vynikající oproti orbě. U variant s orbou byly hodnoty objemové hmotnosti vyhodnoceny jako kritické. Spolupracující subjekt Ing. Milan Čížek plnil výzkumnou úlohu na polních pokusech, dále prováděl vyhodnocení vzorků v certifikované laboratoři výzkumného podniku.

Přečtěte si reportáž o projektu na webu Deníku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 733 077,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 828 696,00 Kč
 
Celková částka: 9 561 773,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena