Vývoj a výroba nových sterilovaných výrobků ze zeleniny

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: PIKA, a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/564/000012
Zahájení projektu: 29. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Společnost PIKA, a.s. v rámci projektu inovovala výrobní program a vyvinula nové skupiny výrobků, které jsou díky vhodné kombinaci zeleniny, hub a nálevu senzoricky přijatelné pro široký okruh spotřebitelů. Nové skupiny výrobků lze zařadit mezi méně kyselé nebo nekyselé potraviny (pH 4,0 až 5,6). Díky tomu musí jejich výroba probíhat za přísnějších hygienických a provozních podmínek, než jaké byly doposud používány u vyráběných produktů (zelenina v kyselém nálevu). V rámci projektu byly vyvinuty výrobky, jak do již využívaných obalových materiálů, jako jsou konzervárenské sklenice a kovové konzervy, tak do nových plastových obalů jako polotovar pro další zpracovatele.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 552 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 947 500,00 Kč
 
Celková částka: 39 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena