Spolupráce na zlepšování využití hlízové šťávy pro výrobu krmiv

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: LYCKEBY AMYLEX, a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/232/000028
Zahájení projektu: 16. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Byla nainstalována technologie na izolaci proteinu z hlízové šťávy a funkčnost této technologie byla odzkoušena. Technologie je schopná z hlízové šťávy izolovat protein, který se následně suší, aby byla prodloužena jeho trvanlivost. U proteinu byly ověřeny jeho chemické vlastnosti (obsah dusíkatých látek, aminokyselinové složení) a stravitelnost.

Kromě proteinu vzniká ochuzená hlízová šťáva, která je odpadním produktem. Tato kapalina je na další nově instalované technologické lince rozdělena na 2 proudy- tzv. koncentrát, ve kterém jsou uchovány zbývající dusíkaté a minerální látky a která proto může být využita jako hnojivo, a na předčištěnou vodu – tzv. kondenzát. Zatížení kondenzátu vyjádřené jako CHSK není vysoké – nepřesahuje 300mg/l. Funkčnost technologické linky byla vyzkoušena.

Novým výrobkem z hlízové šťávy, původně ekologicky obtížně využitelného vedlejšího produktu, je nový výrobek s vysokou přidanou hodnotou – bramborový protein, určený pro krmivářský průmysl.

Přečtěte si reportáž o projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 125 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 37 875 000,00 Kč
 
Celková částka: 75 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena