Spolupráce v rámci RV

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: LIPINA-AGRO s.r.o.
Registrační číslo: 18/007/1631a/564/000084
Zahájení projektu: 2. 9. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Výsledkem projektu je nákup moderních strojů (sklízecí mlátičky) do rostlinné výroby. Hlavním přínosem projektu je spolupráci dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů s cílem pomoci malým hospodářským subjektům společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně.

Hlavním výsledkem projektu je nákup moderních strojů (sklízecí mlátičky), které jsou výrobci konstruovány tak, aby bylo dosaženo vysokých a kvalitních pracovních výkonů, vysokého procenta účinnosti pracovních operací při relativně vysokém komfortu obsluhy.
Hlavním výstupem je zvýšení konkurenceschopnosti malých zemědělských podnikatelů, využívat vhodné prostředky pro zemědělskou prvovýrobu s cílem snižování vstupních nákladů, rozumět moderním trendům v oblasti zemědělské prvovýroby.

Oba spolupracující subjekty si tuto spolupráci chválí a doporučují její aplikaci i pro další zemědělské subjekty.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 358 775,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 386 225,00 Kč
 
Celková částka: 2 745 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena