ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁJA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000853
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta" a ,,Intenzivních kurzů ČJ pro děti s OMJ". Roční obrat organizace v EUR: 0 kč Organizace je nově založená od září 2017. Údaje o MŠ: - celkový počet dětí školy (platný k 09/2017) : 15 dětí - počet dětí s OMJ na škole : 7 dětí

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 171 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 171 000,00 Kč
 
Celková částka: 342 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena