Digitální brána do dějin

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012317
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Muzeum východních Čech (MVČ) v souladu se svou strategií a vizí předkládá tento projekt jako významný prostředek k realizaci rozvoje klíčových oblastí. Jimi jsou rozvoj moderních IT ve výstavní a expoziční činnosti a rozvoj muzejní pedagogiky. MVČ zpřístupní koncem r. 2019 zcela novou stálou expozici dějin města HK. Cílem projektu je vytvořit její interaktivní digitální dětskou verzi, která poslouží zejména ZŠ pro rozšíření výuky dějepisu o lokální témata a pro neformální vzdělávání v muzeu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 396 360,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 470 422,21 Kč
 
Celková částka: 12 866 782,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena