Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Havlíčkův Brod
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003701
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 10. 9. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt realizuje podpor. aktivity výzvy 47 IROP. Předmětem INOVATIVNÍHO projektu je výstavba přírodovědného centra v ZŠ: Na střechu nástavba 2 multifun. učeben s 2D/3D projekcí a sférickým plátnem, rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie, přípravny chemie a fyziky, rekonstrukce učebny jazyků a IT vč. kabinetu IT. Pro celou školu pak výtah, konektivita, na střeše záhony, skleník, nádrže na dešťovou vodu, prostory pro stromy, observatoř pro sledování oblohy a pořízení vybavení do částí ZŠ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 55 438 858,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 783 327,92 Kč
 
Celková částka: 65 222 186,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena