Zvýšení kapacity - rekonstrukce MŠ ve Valašské Bystřici

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Valašská Bystřice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000638
Zahájení projektu: 5. 2. 2014
Ukončení projektu: 24. 8. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt spočívá v rekonstrukci stávající mateřské školy ve Valašské Bystřici, která povede ke zvýšení kapacity o 16 dětí. Rekonstrukce bude spočívat v nástavbě a přístavbě stávající budovy a ve změně stávajících dispozic objektu, které jsou nevhodné vzhledem k hygienickým a požárním předpisům. Současná rejstříková kapacita školky je 80 dětí a je nedostačující již několik let, jelikož je v průměru každoročně odmítnuto 16 dětí. Demografická prognóza navíc ukazuje, že počet dětí ještě poroste.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 941 829,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 342 675,75 Kč
 
Celková částka: 42 284 505,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena