Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ - Vybavení odborných učeben pro tech. vzdělávání, přírodní vědy, cizí jazyky a IT technologie v souvislosti s přístavbou

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003984
Zahájení projektu: 15. 7. 2016
Ukončení projektu: 20. 9. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt představuje přístavbu učeben ke stávající budově 1. stupně ZŠ Svobodná, kde bude nacházet učebna keramiky, řezbářství, šicí dílna, kmenová učebna, učebna cizích jazyků, učebna ICT, chemie, biologie, fyziky a kabinety. Součástí projektu bude zřízení bezbariérového přístupu celé školy výstavbou výtahu sociálního zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu. Projekt bude zahrnovat i technologie konektivity dle standardů uvedených v příloze 9 Specifických pravidel IROP pro 47. výzvu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 798 168,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 258 500,39 Kč
 
Celková částka: 35 056 669,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena