Online lektorství anglického jazyka pro ZŠ (pilotní projekt)

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.05/04.0027
Zahájení projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt obohatí výuku angličtiny na ZŠ hodinami s rodilými mluvčími připojenými na dálku formou Internetové videokonference. Do hodiny se připojí čtyři lektoři, každému bude přiřazen tým žáků. Žáci nižších ročníků budou procvičovat základní dovednosti a budou motivováni k dalšímu studiu. Starší žáci odbourají obavy z použití jazyka v praxi. Všichni zúčastnění žáci posílí klíčové kompetence - komunikační, schopnost práce v týmu, schopnost přemýšlet a propojovat různé vědomosti, schopnost orientovat se v multikulturní společnosti. Projekt ověří vhodnost metody používané v zahraničí pro české podmínky. Výstupem bude metodika a sestava studijních pomůcek pro aplikaci metody i na jiných školách a také webový portál integrující funkce IS pro provozní podporu metody, prostoru ke sdílení zkušeností, a kontaktní databáze pro spolupráci a budování sítě partnerství. Projekt řeší společnost Open-IT v odborné spolupráci s UHK a s metodickou podporou VÚP. Metodu aplikujeme na vybraných ZŠ.

Žadatel: Open-IT cz, s.r.o.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 398 651,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 599 762,00 Kč
 
Celková částka: 3 998 414,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena