Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Karlova
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002519
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Díky realizaci projektu došlo k inovaci a modernizaci výuky klinických a teoretických oborů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, a to prostřednictvím pořízení simulátorů a fantomů, které umožnily studentům bezpečně si osvojit znalosti a dovednosti nezbytné pro budoucí lékaře. Na pořizovaných výukových trenažérech je možné zajistit, za maximálně realistických podmínek, mj. nácvik život zachraňujících a urgentních výkonů, vyšetřovacích a chirurgických postupů, atd.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 40 431 121,08 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 756 602,48 Kč
Národní soukromá částka: 2 378 301,25 Kč
 
Celková částka: 47 566 025,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena