Střední zemědělská škola Čáslav - odbornost bez bariér

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002123
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu byla modernizace Střední zemědělské školy v Čáslavi s cílem zvýšit atraktivitu výuky pro stávající i potenciální žáky, zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím odpovídajícího vybavení a infrastruktury a tím připravit absolventy školy v souladu s požadavky trhu práce. Realiací projektu došlo k rekonstrukci budovy bývalé kotelny na dílny pro praktickou výuku, pořízení vybavení laboratoří přirodních věd a k zajištění bezbariérovosti školy a dílen.

Reportáž o projektu čtěte na webu Deníku

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 664 889,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 587 921,65 Kč
 
Celková částka: 17 252 811,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena