Výstavba mateřské školy Březová-Oleško

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Březová-Oleško
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000343
Zahájení projektu: 10. 4. 2014
Ukončení projektu: 1. 5. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt řeší absenci mateřské školy v obci, která má přes 1 000 trvale hlášených obyvatel a je situována velmi blízko Praze. V rámci realizace projektu bude v obci Březová-Oleško postavena nová mateřská škola s celkovou kapacitou 48 míst. Vzhledem k vysoké poptávce ze strany obyvatel obce je realizace projektu mateřské školy pro obec klíčová. Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření předškolního vzdělávání a podporu inkluze.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 893 667,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 334 176,57 Kč
 
Celková částka: 22 227 844,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena