Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005323
Zahájení projektu: 25. 9. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky na Gymnáziu Olomouc - Hejčín v návaznosti na klíčové kompetence cizí jazyky, přírodní vědy a digitální technologie s cílem zvýšit motivaci studentů ke studiu na navazujících oborech a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V rámci realizace projektu budou modernizovány odborné učebny, laboratoře a kabinety cizích jazyků, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a matematiky, zajištěna konektivita, bezbariérový přístup a venkovní úpravy okolí školy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 606 600,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 989 400,00 Kč
 
Celková částka: 26 596 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena