Rekonstrukce a přístavba mateřské školky ve Zdislavicích

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Zdislavice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000680
Zahájení projektu: 26. 2. 2016
Ukončení projektu: 20. 8. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt řeší přístavbu MŠ ve Zdislavicích, č. p. 1. Budova se nachází na pozemku p. č. st. 230, k.ú. Zdislavice u Vlašimi [792578]. Cílem projektu je zvýšení nedostatečné kapacity mateřské školy v obci Zdislavice, a to zejm. se záměrem rozšířit působnost mateřské školy na děti mladší než 3 roky. Provozovatelem mateřské školy je Základní škola a mateřská škola Zdislavice, okres Benešov, příspěvková organizace, Zdislavice 100, 257 64 Zdislavice. Zřizovatelem školy je městys Zdislavice (žadatel).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 075 018,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 777 944,42 Kč
 
Celková částka: 11 852 963,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena