Tvůrčí centrum Fakulty umění

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Ostravská univerzita
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Tvůrčí centrum FU představuje koncept specializovaných celků implementujících moderní technologie, nástrojové vybavení, procesy umělecké produkce do výukových a tvůrčích činností v rámci studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění. Cílem projektu bylo vytvoření prostředí, ve kterém se propojuje stávající, tradiční koncept uměleckého vzdělávání s oblastí transferu, práce s technologiemi a moderním vybavením, které odpovídají současným podmínkám umělecké produkce v kreativních odvětvích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 75 973 052,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 938 006,20 Kč
Národní soukromá částka: 4 469 003,10 Kč
 
Celková částka: 89 380 062,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena