Škola pro život s technikou a přírodními vědami

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Hnojník
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005730
Zahájení projektu: 31. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Smyslem předkládaného projektu je zajištění kvalitní výuky pro žáky Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník, a to formou vybudování 2 moderních učeben pro výuku přírodních věd, cizích jazyků a IT. Realizace projektu bude přínosná jak pro žáky, kteří se budou moci učit v podnětném prostředí s využitím moderní techniky, tak také pro pedagogy odborných předmětů. Projekt dále řeší vnitřní konektivitu školy a estetizaci venkovního prostranství. Bez dotace nebude možné projekt realizovat.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 849 708,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 679 360,29 Kč
 
Celková částka: 4 529 069,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena