Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a adaptace odborných učeben stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodních věd

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003945
Zahájení projektu: 15. 6. 2016
Ukončení projektu: 28. 8. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt představuje stavební rekonstrukci části školy ZŠ T. Šobra a vybudování učeben pro polytechnické a řemeslné vzdělávání, laboratoře chemie, přírodovědy a cizích jazyků včetně vybavení pomůckami nábytkem a technikou, vybudování bezbariérového přístupu a konektivity dle standardů přílohy 9 specifických pravidel IROP pro 47. výzvu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 385 947,29 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 597 520,11 Kč
 
Celková částka: 23 983 467,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena