Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Nekoř
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000702
Zahájení projektu: 1. 1. 2015
Ukončení projektu: 2. 11. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předkládaný projekt vznikl z důvodu nedostačené kapacity mateřské školy Nekoř. Předmětem řešeného projektu je tedy rozšíření kapacity mateřské školy Nekoř, a to a to o 26 dětí. Tento výsledek bude zabezpečen vybudováním 2 nových výukových učeben (kmenové třídy) spolu s doplňkovými prostory, kdy bude původní stav navýšen z 1 třídy na třídy 2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 864 627,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 446 698,90 Kč
 
Celková částka: 36 311 326,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena