PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ KNÍNICE

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Moravské Knínice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000602
Zahájení projektu: 1. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 7. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je přístavba mateřské školy a revitalizace školní zahrady v obci Moravské Knínice. V současné době existují dvě odloučené pracoviště, z nichž jedno je provizorně zřízeno v ZŠ. Tato třída bude od nového školního roku zrušena. Díky realizaci projektu dojde ke sloučení MŠ do jedné budovy a v neposlední řadě k navýšení stávající kapacity na 50.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 082 395,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 426 305,15 Kč
 
Celková částka: 9 508 701,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena