Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Základní škola, Velké Opatovice
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0064
Zahájení projektu: 1. 2. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je podpořit kvalitní a efektivní přípravu učitelů na vyučovací hodiny zeměpisu, prvouky, vlastivědy s využitím užitím ICT. Budou vytvořeny sady metodických, výukových i testovacích materiálů a pomůcek, které budou ověřeny v praxi přímým využitím ve výuce. Budou vytvořeny materiály s prvky e-learningu pro domácí přípravu žáků,výsledky práce žáků budou publikovány na www stránkách školy. Prioritou je rozvíjet přírodovědnou gramotnost žáků v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů a cíleně u žáků rozvíjet klíčové kompetence. Výuka bude vedena zábavnou formou, bude smysluplná, měla by vést k aktivnímu učení a k aplikaci získaných vědomostí v praxi.Moderní způsob výuky, snadnější přístup k informacím i možnost jejich zpracování a návaznost učebních tematických celků přispějí k bezproblémovému přechodu žáků z 1.stupně na 2.stupeň. Důležité je rovněž získání podkladů pro evaluaci ŠVP a jeho případnou inovaci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 325 397,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 233 893,00 Kč
 
Celková částka: 1 559 291,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena