Novostavba pavilonu mateřské školy v Neveklově

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Neveklov
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000538
Zahájení projektu: 11. 3. 2015
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je samostatně stojící novostavba pavilonu mateřské školy v Neveklově s jednou kompletně vybavenou třídou, WC, šatnami, hernou, kabinety, umývárnou, jídelnou, výdejnou jídla a technickým zázemím pro pedagogy a zaměstnance, včetně pořízení vnitřního vybavení budovy a učebny, herních prvků a kompenzačních pomůcek, úprav školní zahrady a pořízení venkovních herních prvků na základě zpracované projektové dokumentace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 959 382,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 051 655,66 Kč
 
Celková částka: 7 011 038,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena