Šablony MGP 2017

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005568
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Celou reportáž čtěte na webu Deníku

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 317 449,49 Kč
Veřejné zdroje ČR: 56 020,51 Kč
 
Celková částka: 373 470,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena