Mateřská škola Prokopa Holého

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Stříbro
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501
Zahájení projektu: 28. 1. 2016
Ukončení projektu: 6. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu rozšíření kapacity MŠ Stříbro, p.o., výstavbou nové budovy a školní zahrady odloučeného pracoviště MŠ v ulici Prokopa Holého s kapacitou pro 105 dětí s bezbariérovým přístupem. V nové budově vznikne 1 tř. pro 22 dětí do 3.let a 3 tř. pro 83 dětí od 3.let.s provozem delším než 8. hod. denně. Zřízením nového odlouč. prac. a po ukončení provoz. nevyhovujících prostor MŠ dojde k navýšení kapacity MŠ Stříbro, p.o. celkem o 23 dětí. Potřeba navýšení kapacity je doložena demog.studií

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 721 166,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 068 441,21 Kč
 
Celková částka: 53 789 608,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena