Novostavba mateřské školy v obci Kožichovice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Kožichovice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000039
Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší výstavbu nového objektu mateřské školy v obci Kožichovice včetně jeho napojení na inženýrské sítě. Objekt bude plnit funkci vzdělávacího zařízení pro děti předškolního věku. Více informací je uvedeno v příloze č. 1 Studie proveditelnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 853 853,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 268 327,04 Kč
 
Celková částka: 15 122 180,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena