Člověk a krajina Jizerských hor

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.09/02.0061
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt "Člověk a krajina Jizerských hor" je komplexním programem EVVO, který s využitím regionálních příkladů rozvíjí vědomosti, dovednosti i hodnotovou orientaci žáků a studentů ve všech okruzích průřezového tématu RVP Environmentální výchova. Projekt zahrnuje dva základní programy pro žáky základních a středních škol:
1) "Vyšetřování jizerskohorské katastrofy", který se věnuje problematice vývoje lesa od příchodu člověka až do dnešní doby s důrazem na objasnění ekologické katastrofy jizerských lesů v poslední třetině 20. století. Na příkladu Jizerských hor umožňuje žákům proniknout do složité problematiky hospodaření v lesích v České republice.
2) "Člověk a krajina Jizerských hor - strategie budoucího využívání" řeší problematiku současného a budoucího využívání chráněných území v České republice na příkladu CHKO Jizerské hory. Žáci v rolích různých zájmových skupin diskutují a promýšlejí strategii budoucího využívání Jizerských hor lidmi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 941 763,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 519 134,00 Kč
 
Celková částka: 3 460 897,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena