Studenti středních škol se specifickými poruchami učení a chování - vzdělávání středoškolských pedagogických pracovníků a tvorba rozvíjejícího programu pro posílení klíčových kompetencí studentů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: DYS-centrum?Praha o.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31535
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2011
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Problematice specifických poruch učení a chování v prostředí středních škol bylo doposud věnováno minimum pozornosti, avšak aktuální trendy ukazují výraznou potřebu pedagogických pracovníků rozvíjet své kompetence v uvedené oblasti. Projekt se věnuje realizaci vzdělávacích činností pro pedagogy středních škol, školní psychology a speciální pedagogy působící v středních školách, výchovné poradce, metodiky prevence, ředitele škol a další odborníky ze školských zařízení. Veškeré aktivity v rámci projektu jsou směřovány k osvojení znalostí a dovedností pro práci se studenty se specifickými poruchami učení a chování. Nabídka pro cílovou skupinu bude obsahovat činnosti edukativní, prožitkové, semináře, odborné publikace, tvorbu odborné publikacea reedukačního program zaměřeného na zmíněné poruchy. Těchto aktivit a materiálů je na českém trhu stále nedostatečné množství, zejména ve sféře sekundárního vzdělávání. Uvedené činnosti bude realizovat žadatel projektu ve spolupráci s předními odborníky na danou problematiku v naší republice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 971 615,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 501 920,00 Kč
 
Celková částka: 3 473 535,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena