Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831
Zahájení projektu: 15. 5. 2020
Ukončení projektu: 30. 10. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího procesu ve škole, a to komplexní modernizací odborné učebny přírodopisu pořízením vybavení pro zvýšení kvality výuky (žákovské sady pro experimenty, výukový software, IT vybavení aj.), souvisejícími drobnými stavebními úpravami učebny, zpřístupněním prostor budovy školy pro žáky s SVP a posílením konektivity školy. Projekt je realizován zejména s cílem dalšího rozvoje klíčových kompetencí žáků školy v oblasti přírodních věd.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 755 543,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 309 801,75 Kč
 
Celková částka: 2 065 345,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena