Posílení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání rozvojem multimediální formy výuky

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/30252
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Zavádění nových forem výuky s využitím moderních technologií je nezbytnou reakcí na demografické trendy a s tím související měnící se podmínky na trhu vzdělávání. Zpřístupnit vzdělání co nejvyššímu počtu zájemců a tím zvyšovat všeobecnou úroveň vzdělanosti je cílem nejen VŠEM, ale i součástí dlouhodobé strategie České republiky a Evropské unie. Díky zavedení interaktivní výuky využívající prostředky ICT se mohou studia účastnit i skupiny uchazečů znevýhodněných v přístupu ke vzdělávání, jako jsou studenti při zaměstnání, fyzicky handicapovaní studenti, ženy na mateřské dovolené apod. Nový systém výuky zároveň podporuje studenty prezenční formy studia při domácí přípravě. Výstupem projektu je vytvoření uceleného systému multimediální výuky s využitím nástrojů e-learningu. V rámci projektu bude zpracován 1 výukový modul, jehož fungování bude ověřeno na pilotní skupině studentů. Po ukončení projektu budou postupně zpracovávány veškeré předměty tak, aby byly plně pokryty jednotlivé studijní programy VŠEM. Pro tvorbu aplikačního prostředí bude využit dodavatel, ostatní aktivity projektu budou plně zajištěny žadatelem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 469 341,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 612 236,00 Kč
 
Celková částka: 4 081 578,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena