Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Městská část Praha 13
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000099
Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 2 do 3 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy 13. Projekt spočívá v rekonstrukci nevyužívaného objektu sportovního centra na MŠ. Způsobilé výdaje se týkají vybudování 3 tříd pro 81 dětí ve věku 2-3 roky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 971 270,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 982 762,39 Kč
Národní soukromá částka: 7 988 508,27 Kč
 
Celková částka: 39 942 541,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena