Novostavba Mateřské školy na parcele č. 3291/29, 3291/19 a 262 v Olešnici, k.ú. Olešnice Trhových Svinů

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Olešnice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000612
Zahájení projektu: 4. 12. 2015
Ukončení projektu: 24. 8. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt reaguje na nedostatečnou kapacitu MŠ v obci Olešnice, která způsobuje, že již v několika předchozích letech nemohly být přijaty všechny děti. Budova MŠ navíc vykazuje problémy stavebně technického rázu (zatékání, vlhkost, plísně, nevhodné izolační materiály), které zhoršují podmínky pro pobyt dětí i zaměstnanců ve školce. Řešením tohoto stavu se ukazuje demolice původní budovy a novostavba nové školky doplněná o úpravu zahrady, sadové výsadby a instalace herních prvků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 764 378,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 781 949,17 Kč
 
Celková částka: 18 546 328,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena