Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002136
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 26. 6. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudovat vzdělávací infrastrukturu za účelem zvýšení kvality vzdělávání v rámci výuky cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu je i pořízení vybavení učeben. Vzdělávací infrastruktura související s prací s digitálními technologiemi bude pořízena ve vazbě na výuku cizích jazyků a přírodních věd (tj. ve vazbě na předměty jako matematika, biologie, fyzika, základy přírodních věd a chov koní). Ostatní předměty zde nebudou vyučovány.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 513 109,36 Kč
Národní soukromá částka: 1 855 254,60 Kč
 
Celková částka: 12 368 364,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena