Stavebnictví - perspektiva pro mladé

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Okresní hospodářská komora v Chomutově
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.13/22.0047
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt reaguje na požadavky a potřebu stavebních firem v pozemním a dopravním stavitelství motivovat žáky ke studiu stavitelství a zavedením praktického výkladu s ukázkami fungování strojů připravit kvalifikované pracovníky, kteří budou plně kompetentní pro výkon profese. Stěžejním bodem projektu je komunikace firem a škol, jejímž cílem je profilace oboru stavebnictví pro potřeby vlastního trhu práce. Podporou společné výuky škola + firma dojde k eliminaci mezery v zaměření a profilaci oboru.

Za období realizace projektu (2009 - 2010) bylo v rámci realizace klíčových aktivit podpořeno celkem přes 1 200 žáků základních škol a zhruba 200 studentů partnerských středních škol v rámci teoretických workshopů a odborných praxí.

V současnosti (2011 - 2015) je projekt ve fázi udržitelnosti. V roce 2011 bylo podpořeno dalších 385 žáků ZŠ a aktivity projektu dále pokračují.

 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 764 614,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 076 108,00 Kč
 
Celková částka: 13 840 722,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena