Zvýšení kvality odborné výuky na ART ECON

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ART ECON - Střední škola, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002486
Zahájení projektu: 12. 9. 2016
Ukončení projektu: 13. 12. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k pořízení vybavení pro odbornou multimediální učebnu, která je rozdělená do dvou místností - počítačové místnosti a fotoateliéru. Učebna slouží k výuce oboru grafický design. Smyslem projektu je pořízení výkonného vybavení, které bude maximálně věrohodně simulovat reálné pracovní prostředí a umožní tak žákům získat klíčové kompetence a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 119 767,59 Kč
Národní soukromá částka: 374 076,64 Kč
 
Celková částka: 2 493 844,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena