Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31484
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

V současnosti se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy rozvíjí nový obor adiktologie. Je to jeden z nejprogresivnějších oborů, v němž v budoucnosti najde uplatnění několikanásobně vyšší počet pracovníků než v současnosti. Vznik nové - kombinované - formy studia oboru adiktologie přímo reaguje na potřeby vycházející z praxe a rozvíjí tak nabídku stávajících vysokoškolských programů pro občany, kteří již vstoupili na trh práce. Kombinovaná forma studia umožňuje studovat i studentům, kteří přistudiu pracují v hlavním pracovním poměru.
Cílem projektu je vybudovat kvalitní zázemí pro výuku kombinované formy oboru adiktologie, umožnit kvalitní přípravu a další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou výuku zajišťovat.
Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou studenti kombinované formy bakalářského studijního programu adiktologie. Studenti budou vybráni na základě přijímacích zkoušek na 1. LF UK Praha zejména z pracovníků v oblasti sociálních služeb, a to hlavně v oblastechdrogových služeb. V rámci hlavního města Prahy existuje přibližně 120 zařízení, která poskytují služby v adiktologii. Odhaduje se celkový počet pracovníků v těchto službách na 650-750 pracovníků, resp. na 500-550 plných pracovních úvazků, skupina pracovníků se středoškolským vzděláním tvoří 400-430 pracovníků v adiktologických službách.
Kombinovaná forma studia vytváří možnost systematického vzdělávání v tomto oboru pro pracovníky v drogových službách, kteří tak získají potřebnou odbornost propráci s uživateli drog a zkušenosti s problematikou nelátkových závislostí. Obor je primárně zaměřen na praktickou stránku a absolventi se tedy budou orientovat ve třech základních oblastech praxe: v oblasti primární prevence, poradenství, léčby a následné péče. Činnost je zaměřena také na vzdělávání pedagogických pracovníků. Důraz je kladen na rozšíření personální a technologické kapacity, na síťování, a na přenos znalostí a nejnovějších informací z mezinárodní spolupráce do ČR.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 507 539,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 736 460,00 Kč
 
Celková částka: 5 243 999,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena