Inovace studijního programu Architektura a stavitelství

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36043
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2015
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Inovace studijního programu Architektura a stavitelství je nutná, aby bylo studentům na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze (FSv ČVUT v Praze) dáno architektonické vzdělání dle evropských požadavků, posílila se přímá vazba napraxi a umožnil se studentům další kontakt se zahraničím. Projekt je určen pro studenty VŠ a akademické pracovníky. Hlavním cílem projektu je inovace studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), která bude realizována následujícími způsoby: 1) posílit spolupráci s praxí: projekčními a stavebními firmami a státní správou, 2) studentům a akademickým pracovníkům otevřít větší možnost čerpaní zkušeností ze zahraničí, 3) upravit obsah předmětů typu ateliér v bakalářském stupni programu A+Sv souladu se Směrnicí Evropské komise 2005/36/ES. Výstupy projektu: 1) sylaby inovovaných předmětů typu ateliér, 2) postery vystavovaných studentských projektů, 3) kniha, 4) počet účastníků přednášek odborníků z praxe, 5) počet účastníků zahraničních stáží a soutěží, 6) počet účastníků na prezentaci zahraničních zkušeností. Těchto cílů a výstupů bude dosaženo: 1) zahájením výuky v inovovaném studijním programu A+S, 2) spolupráce s praxí na tvorbě zadání studentských projektů, průběžné konzultace v rámci zpracovávání projektů, 3) výstavy ateliérových projektů za účasti odborníků z praxe, 4) účast studentů na krátkodobých zahraničních stážích (COOPHIMMELBLAU, Chalenger), mezinárodní soutěži (LeDéfi) a letní škole architektury (Carinthia), 5)účast akademických pracovníků na krátkodobých zahraničních stážích (COOPHIMMELBLAU, Chalenger), mezinárodní soutěži (LeDéfi) a letní škole architektury (Carinthia), 6) uspořádání výstavy s přednáškou/besedou s účastníky zahraničních výjezdů, 7) uspořádání přednášek významných odborníků z praxe (Cígler, Jiřičná, Prix, VCES), 8) úprava obsahu stávajících studijních plánů na základě zkušeností získaných spoluprací s praxí a zahraničím. Plánované aktivity bude realizovat pouze žadatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 445 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 255 000,00 Kč
 
Celková částka: 1 700 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena