Navýšení kapacit MŠ Pastelka

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898
Zahájení projektu: 4. 4. 2017
Ukončení projektu: 16. 7. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity MŠ Pastelka - Ostašov a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání. V současnosti je kapacita mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec plně využita. Dále mateřské školy v Liberci nemají dostatek kapacit pro 2-3leté děti. Realizací projektu dojde k výstavbě nového pavilonu, který doplní komplex mateřské školy a vzniknou 3 oddělení po 25 místech, z toho jedno oddělení bude pro 2-3 leté děti, a 1 oddělení pro 21 dětí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 40 586 195,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 162 269,72 Kč
 
Celková částka: 47 748 465,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena