Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Masarykova univerzita
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt SIMU+ je zaměřen na zabezpečení infrastrukturních a materiálně technických potřeb strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0. Jeho stěžejní částí je výstavba Komplexního simulačního centra SIMU, realizovaná LF MU. Realizací projektu dojde k investiční podpoře aktivit směřujících ke zvýšení relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce nebo praxe. Důraz bude kladen i na zajištění technologických podmínek inkluzivního vzdělávání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 989 474 831,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 408 803,74 Kč
Národní soukromá částka: 58 204 401,88 Kč
 
Celková částka: 1 164 088 037,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena