Mateřská škola Horusice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Veselí nad Lužnicí
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000568
Zahájení projektu: 16. 11. 2015
Ukončení projektu: 17. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předkládaný projekt vyřeší dlouhodobě nedostatečné kapacity ve městě Veselí nad Lužnicí a jeho spádových obcích prostřednictvím rekonstrukce objektu bývalé školy. Současné MŠ ve městě nejsou již v posledních 3 letech plně schopny pokrýt zájem o umístění dětí. S ohledem na přirozený přírůstek obyvatel, plánovanou výstavbu, záměr nadále přijímat děti z jiných obcí a další faktory, město bez realizace projektu nebude schopné zajistit adekvátní kapacitní absorpci svých zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 581 624,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 984 992,55 Kč
 
Celková částka: 26 566 617,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena