Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: České dráhy, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0059
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Hlavní náplní projektu je umožnit žákům SOŠ Dopravní Ostrava - Vítkovice, na které jsou vyučovány obory Provoz a ekonomika dopravy, obor Elektrotechnika se zaměřením na trakční vozidla a obor Mechanik kolejových vozidel, propojení teorie s praxí. Netradiční formou jim umožnit získat znalosti a dovednosti z oblasti železniční dopravy a směřovat je k získání potřebných kompetencí pro budoucí výkon povolání. Stále narůstající význam železniční dopravy a kombinované přepravy si žádá kvalifikované zaměstnance v daném oboru.
Jedná se o uskutečnění odborné stáže v ČR a odborné exkurze v Bruselu, které budou zaměřené na železniční dopravu. Druhou stěžejní oblastí jsou motivačně informační aktivity pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ v Moravskoslezském kraji, tzv. Station days a Dny železniční dopravy. Za realizaci těchto aktivit budou plně zodpovídat žáci SŠ.
Globálním cílem je zatraktivnění technických profesí obecně a přispět k vyšší míře konkurenceschopnosti technických oborů v regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 433 920,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 124 615,00 Kč
 
Celková částka: 558 536,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena