Inovace oborů Kulturální studia a Mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolventů a jejich zaměstnatelnosti v době nových ICT a rozvoj multikulturní vzdělanostní společnosti

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0266
Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je rozšířit znalosti a prakticky aplikovatelné kompetence studentů oborů Kulturální studia a Mediální studia, a posílit tak jejich zaměstnatelnost v ČR a sekundárně i v zahraničí. A to prostřednictvím komplexní restrukturalizace studijních plánů, inovace jednotlivých kurzů, zvýšení mezioborové propustnosti a posílení praxí. Kompetenční profil absolventa bude navíc rozšířen pomocí vytvoření tří nových specializačních mezioborových modulů (analytického, kulturálního a modulu metodiky mediální výchovy), které rozšíří spektrum profesí, které absolvent může vykonávat.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 810 127,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 803 840,00 Kč
 
Celková částka: 5 613 968,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena