Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002754
Zahájení projektu: 22. 9. 2016
Ukončení projektu: 26. 3. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Průmyslová škola Liberec má velmi dlouhou tradici a v Libereckém kraji patří k nejstarším. Podle odezvy od partnerů má škola dobré renomé, a to jak z pohledu kvality absolventů, tak vybavení školy. Aby škola byla na vyšší úrovni, tak by bylo vhodné podpořit vybudování laboratoří automatizace a mechatroniky, modernizace strojních laboratoří a pořízení multifunkčního CNC obráběcího centra. S čím škola "bojuje" je nedostatek prostoru a také zastaralý strojní park v dílnách a strojních laboratořích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 70 315 065,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 408 540,90 Kč
 
Celková částka: 82 723 606,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena