Středisko Baliny - centrum pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004778
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Chaloupky jsou obecně prospěšnou společností zabývající se přírodovědnou a environmentální vzděláváním, působí na 6 pracovištích v Kraji Vysočina. Cílem projektu je zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v klíčových kompetencích: přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi na pracovišti Baliny u V.Meziříčí. Výstupem projektu budou zejména 4 specializované bezbariérové učebny: půdní, vodní, biosféra a řemeslná o kapacitě 40 žáků/osob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 999 998,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 999 999,80 Kč
Národní soukromá částka: 999 999,90 Kč
 
Celková částka: 19 999 998,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena