Molekulární onkologie - inovace výuky onkologie na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0313
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt se zaměřil na inovaci výuky onkologie na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni jejím rozšířením o samostatný výukový modul "Molekulární onkologie". Tato inovace posílila interdisciplinární charakter výuky onkologie, důsledkem čehož je integrace nejnovějších vědeckých poznatků molekulární a buněčné biologie a klinické výuky. Forma výuky "Molekulární onkologie" je založena na inovativním přístupu označovaném jako "case-oriented teaching" posilujícím aktivní přístup studentů a jejich schopnost získávání a kritického zhodnocení nových informací; tato část projektu byla částečně řešena ve spolupráci s Universitou Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Z hlediska organizace studia pak modul "Molekulární onkologie" umožnil prohloubit komplexní vnímání klinických předmětů studenty a zkvalitnil tak celou klinickou část studia.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 955 446,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 874 490,00 Kč
 
Celková částka: 5 829 937,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena